Bok, bokhandel, boklov: norsk litteratur i en global litteraturøkonomi

EVENT INFORMATION

Stadig mer av boksalget foregår på nett, og samtidig skjer det en rekke oppkjøp, fusjoneringer og en tydeligere maktsentrering i forleggerbransjen. Hvilken plass har småforlagene i dette landskapet, og hva betyr dette for mangfoldet i bransjen, og for litteraturen forøvrig?

I kulissene bak det norske litteratursystemet foregår det for tiden store omveltninger, og lite tyder på at framtiden blir mindre uforutsigbar. Hvordan skal det norske litteratursystemet ivareta norsk litteratur når utenlandsk netthandel – som i praksis betyr Amazon – tar over?  Bør staten ta kontroll over bokbransjen og regulere den ytterligere? Er de norske forlagenes samfunnsoppdrag under press i en stadig mer global litteraturøkonomi? Og hva er egentlig Bokloven, og hva betyr den for deg som leser? 

Velkommen til debatt med forlagssjef i Pelikanen Eirik Bø, sjefredaktør i Gyldendal Kari Marstein, forfatter Tore Slaatta og ny leder i Forleggerforeningen Heidi Austlid. Programleder er kritiker og bokansvarlig i Morgenbladet Bernhard Ellefsen.

Arrangeres i samarbeid med KÅKÅ Kverulantkatedralen. 

Arrangementet streames. Mer informasjon om det finner du her.

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme. 


kapittel20
kåkå
torsdag
ellefsen
marstein
gyldendal
pelikanen
slaatta
austlid
forleggerforeningen
påfyll
a-fordel
rabatt