Utstillingsåpning: Fuglerommet

EVENT INFORMATION

Velkommen til utstillingsåpning med den Ålesund-baserte kunstneren Karin Augusta Nogva, som kommer til Tou Trykk Stavanger med utstillingen Fuglerommet. Nogva utforsker forholdet mellom menneske og natur gjennom tresnitt (avtrykk) på tekstil, tapet og drakter. Hun tar ofte utgangspunkt i menneskets suverenitet over naturen i prosjektene. I Fuglerommet ønsker hun å forsterke formene og fargene som finnes i naturen og fugleverdenen. ­

Nogva interesserer seg for fellestrekk mellom ulike kulturer og kunstuttrykk, og har hentet inspirasjon fra japansk kunst og håndverk. Fuglemotivet er knyttet til tanken om kulturmøte: Ulike land og kulturer kjenner eierskap til sine fugler, samtidig som disse flyr over landegrenser og gjerne oppholder seg på ulike steder til ulike årstider.

Arrangeres i samarbeid med Tou Trykk.
Gratis adgang. Påmelding til post@toutrykk.no

kapittel20
torsdag
utstilling
nogva
tou
toutrykk