I Hate the Internet / Jeg hater internett

Arrangementsinformasjon

Jarett Kobek in conversation with John Erik Riley about what the internet does to us. In English.
Jarett Kobek i samtale med John Erik Riley om internett og kva det gjer med oss menneske. På engelsk. 

Jarett Kobek's satirical novel about the internet and what it does to us humans was published in Norwegian this spring. The Guardian called the book a "thrillingly funny and vicious anatomy of hi-tech culture", when it was published originally in 2016.

John Erik Riley also recently published a book thematizing the internet culture, surveillance, and the relationship between humans and technologi; Øynene i ørkenen.

---

Jarett Kobek sin satiriske roman om internett og kva det gjer med oss menneske kom ut på norsk i vår. 

The Guardian kalte boka ein "morosam og ondskapsfull anatomi av hi-tech-kulturen", då ho kom ut i 2016.

John Erik Riley kretsar sjølv rundt overvakning, nettet og forholdet mellom menneske og teknologi i si nye bok Øynene i ørkenen.

onsdag
kobek
riley
kapittel18
english
engelsk
fanfare