Kjersti Annesdatter Skomsvold og Kristin Auestad Danielsen

Arrangementsinformasjon

Her møtast to forfattarar som begge kjem inn på det som har blitt omtala som ein trend denne bokhausten - forholdet mellom foreldre og born. Samtaleleiar er Åsmund Ådnøy frå Sølvberget.

Barnet av Annesdatter Skomsvold handler om ei mor, hennar nyfødte born og alt som følger med det å stifte famile. Etter ha lest boka, konkluderte Stavanger Aftenblad med at forfattaren er "en av vår tids største forfattere".

Auestad Danielsen sin Vår vesle opnar, slik òg Barnet gjer, med foreldras blikk på eit born. Men her er bornet 30 år, og er eit menneske som tilsynelatande ikkje skulle ha det vanskeleg, men som kjenner seg fullstendig overvelda av livet og kjem seg ikkje vidare.

onsdag
kapittel18
skomsvold
danielsen
ådnøy
oktober
samlaget
fam
aftenbladkort