Festframsyning: Verda er vakrare enn me likar å vite

Arrangementsinformasjon

60 og 20 år som fribyforfattar! Med Mansur Rajih, Odveig Klyve, Khaled Mohammad, Liv Runesdatter, John Derek Bishop, Abazar A. Bagi Hamid og Hamid Sakhizada.

Liv Runesdatter skal tolka hovudpersonen sine dikt med song og musikk, og John Derek Bishop har arbeidt fram eit spontant tingingsverk til eit par av dikta til Rajih saman med Abazar A. Bagi Hamid og Hamid Sakhizada, som begge er fribymusikarar i Harstad.

onsdag
rajih
runesdatter
bishop
hamid
sakhizada
klyve
kapittel18