Kalmarunionen 2.0: Gunnar Wetterberg

Arrangementsinformasjon

Foredrag om den historiske Kalmarunionen og om potensialet for ei politisk framtid for eit sameint Norden. Kommentar frå Kjell Westö.

Wetterberg skreiv nylig ei utgreiing om ein potensiell nordisk føderasjon for Nordisk ministerråd. Han har tidlegere arbeidt i det svenske finansdepartementet, er historikar og leiar SACO, de svenske akademikernes sentralorganisasjon.

Temaet for årets Kapittelarragement på KÅKÅ er om ein kan sjå for seg ei ny form for skandinavisk og nordisk samhald i framtida: Kalmarunionen 2.0. Gjennom festivalen ser me på politikk, næringsliv og kultur i ein hypotetisk Kalmarunion.

Hilde Sandvik er programleder.

Arrangementet er i samarbeid med kåkå og Broen.xyz.

kapittel18
onsdag
wetterberg
westö
aftenbladkort
kåkå
sakprosa
pax