Bibliotekseminar 2019

Arrangementsinformasjon

Skolebibliotek - Hva skal vi med skolebibliotek når alt er på Chromebook?

Tidspunkt

Tittel

Navn

10:00 - 10:50

Bærekraftige partnerskap mellom skole og folkebibliotek

Kristin Skinstad van der Kooij

 

11:00 - 12:00

Mellom to stoler: skolebibliotek - kultur eller utdanning?

Faglig samtale ledet av Ann Berit Hulthin

Panel:

Anne Kristin Larsen (Udir)

Siri Ingvaldsen  (Fylkesbiblioteksjef, Sogn og Fjordane)

Trude Hoel (Lesesenteret, UiS)

Jørn Pedersen (Skolesjef i Stavanger)

Anne Torill Stensberg (Bibliotek- og kulturhussjef i Stavanger)

LUNSJ

 

 

12:45 - 13:30

Lesing på tvers av medier: dybdelesning i digitaliseringens tid

Anne Mangen, (Lesesenteret)

 

13:30 - 14:00

Skolebiblioteket i framtidas skole

Anne Kristine Larsen (Udir)

14:15 - 15:00

Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving

Marit Aasen (Lesesenteret)

 

Arrangør: NBF Rogaland, i samarbeid med Sølvberget og Rogaland fylkesbibliotek

Seminaret strømmes på Sølvbergets Youtubekanal

Det blir mulig å sende spørsmål eller kommentarer via direktechat. Spørsmålene videreformidles til panel eller foredragsholder når det åpnes for spørsmål fra salen.


Kristin Skinstad van der Kooij
Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, før det tilknyttet OsloMet. I 2017 utga hun og Joron Phil boken Teacher and Librarian partnerships in Literacy Education in the 21st Century om tverrprofesjonelt samarbeid mellom lærere og bibliotekarer

Anne Mangen
Professor ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Forsker blant annet på litterær lesing på ulike plattformer og effekten av teknologiske grensesnitt på læring.

Anne Kristine Larsen
Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet. Følger opp Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving og tilskuddsordning for skolebibliotek.   

Marit Aasen
Universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Jobber med utviklingen av Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.

Siri Ingvaldsen
Fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane. Ledet i 2009-2013 Program for skulebibliotekutvikling på vegne av Utdanningsdirektoratet og i regi av Universitet i Agder.

Trude Hoel
Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Hun har bl.a. vært redaktør for Lesing i skolebiblioteket, medforfatter av Opplevelse, oppdagelse, opplysning: fagbok om skolebibliotek og satt i styret for Program for skulebibliotekutvikling (2009-2013).

Ann Berit Hulthin
Generalsekretær i Norsk Bibliotekforening. Sitter i arbeidsgruppa for  Aksjon skolebibliotek.

Jørn Pedersen

Skolesjef i Stavanger kommune.

Anne Torill Stensberg

Bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget, Stavanger.


Pris: kr 550,- inkludert lunsj. Personlige medlemmer i NBF: kr 440,-

kapittel19
kapittel
bibliotek
seminar
kristin skinstad van der kooij
anne mangen
marit aasen
ann berit hulthin
trude hoel
siri ingvaldsen
anne kristin larsen
nffo
aano
jørnpedersen