Vor berømte Landsmand - seminar om Henrik Steffens

Arrangementsinformasjon

Henrik Steffens regnes som den som brakte romantikken til Norden. Likevel er han trolig den minst kjente av de norske kulturpersonlighetene som har hatt stor innflytelse. Steffens ble født i Stavanger i 1773, og i anledning det kommende jubileet i 2023 inviterer Universitetet i Stavanger, Forskningsdagene og Kapittel til et eget seminar om dikteren og viteskapsmannen Henrik Steffens.

Seminaret arrangeres med støtte fra Stavavnger kommune

Program

12.00-12.45 Tore Renberg
«Henrik Steffens? - Aldri høyrt om han»

12.45-13.15 Bernd Henningsen
(Humboldt Universitetet Berlin)
«Henrik Steffens - en altmuligmann i europeiske omveltningstider»

Pause

13.30-14.00 Jesper Lundsfryd (Syddansk universitet, Odense)
«Menneskekroppens sunde farve er rød og hvid i inderlig sammensmeltning. Om Henrik Steffens' og Philipp Otto Runges besvær med en forening af farvelære og naturfilosofi 1810»

14.00-14.30 Marit Bergner (Humboldt Universitetet Berlin):
«Henrik Steffens' kamp mot gymnastik. Turnfejden i Breslau 1819»

14.30-15.00 Benedikt Jager (Universitetet i Stavanger): 
«Folkekroppen i grunnloven. Om Henrik Steffens tyske oversettelse av den Norske grunnloven av 1814 [1825]»

 

 

 

 

kapittel19
uis
stavangerkommune
forskningsdagene
kinosal9
onsdag
renberg
henningsen
jager
bergner
lundsfryd
jørgensen