Kiellandforedrag: Linn Ullmann - live fra Litteraturhuset i Oslo

Arrangementsinformasjon

Få med deg Linn Ullmanns spesialskrevne Kiellandforedrag - direkte fra Litteraturhuset i Oslo! Ullmann vil, helt alene fra en tom sal i Litteraturhuset i Oslo, blant annet reflektere rundt hvordan pandemien skaper avstand, men også hvordan teknologien gir oss muligheter til en annen type nærhet.

Kiellandforedraget ble opprettet ved etableringen av Kiellandsenteret på Sølvberget. Årets foredragsholder er Linn Ullmann, som siden debuten i 1998 har hatt en sentral posisjon i den skandinaviske samtidslitteraturen. Ullmann har bakgrunn som journalist, og er også en toneangivende kritiker og kommentator. Hun har vunnet en rekke priser for sitt forfatterskap, og i november kommer hennes syvende roman.  

Med Kiellands ideal om nyttepoesi som utgangspunkt, vil Linn Ullmann reflektere rundt litteraturens betydning og verdi for enkeltindividet og for samfunnet.

Grunnet koronaviruset har Ullmann ikke anledning til å reise, og foredraget vil derfor holdes på Litteraturhuset i Oslo, med live overføring til Kapittel i Stavanger og NORD Nordisk litteraturfestival i Helsingør

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  

 

kapittel20
kiellandsenteret
ullmann
fredag
kiellandforedrag
oktober
litteraturhusetioslo
nord
kommunen
afordel
a-fordel