Kapittel 25 år

Arrangementsinformasjon

Velkommen til jubileumsforestilling for Kapittel 25 år! En sjelden mulighet til å oppleve to bestillingsverk laget spesielt til årets festival.

I samarbeid med Kiellandsenteret og Pelikanen forlag lanserer vi en nyskrevet novellesamling, der forfatterne Vigdis Hjorth, Kristin Auestad Danielsen og Tiril Broch Aakre har bidratt med hver sin nytolkning av Kiellands novellette "En god samvitighet" fra 1880. De tre vil bokbades av forfatter Janne Stigen Drangsholt. Tore Renberg, som selv feirer 25 år som forfatter i 2020, vil lese originalteksten. 

Vi skal også få høre et nykomponert verk av årets Stavanger-kunstner John Derek Bishop, med utgangspunkt i tekster av tidligere fribyforfatter i Stavanger Mohammad Habeeb.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre vil holde åpningstalen, og forhenværende Kapittel-sjefer Helge Lunde, Eirik Bø og Espen Røsbak leder oss gjennom kvelden på muntert vis. 

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påregnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, holde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  

kapittel20
kapittel25år
kinosal1
onsdag
bishop
hjorth
aakre
danielsen
pelikanen
drangsholt
lunde
røsbak
renberg
habeeb
myhre
a-fordel
rabatt
kommunen