Frokostforedrag: Komme til orde

Arrangementsinformasjon

Hva kjennetegner ytringskulturen når nye grupper i befolkningen tar ordet? Hvorfor får noen det retoriske overtaket? Hvem er de spake og tause? Medieprofessor Anders Johansen vant i år Kritikerprisen for beste sakprosabok for Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913, der han viser at erobring av ytringsfrihet og stemmerett er lite verdt om man ikke samtidig kan gjøre seg gjeldende som en myndig samtalepartner som blir hørt og respektert.

I dette foredraget vil Johansen gi oss en innføring i fordeling av retorisk makt og avmakt - et tema som bør tas på alvor også av de som interesserer seg for vår egen tids samfunnsdebatt.

Frokost og kaffe kan kjøpes fra Renaa Xpress fra kl. 08.00 (50 kr), foredraget begynner kl. 08.30. 

Arrangementet streames. Mer informasjon om det finner du her.

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19: 

Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer. 

For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen. 

Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme. 

På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene. 

Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon. 

 Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme

kapittel20
møteplassen
johansen
universitetsforlaget
fredag
andersjohansen
ajohansen