Bokprat: Kristine Hovda

Arrangementsinformasjon

Kristine Hovda er musikar og journalist. Ho har skrive for ei rekkje aviser, og laga fleire radiodokumentarar. I fjor debuterte ho som forfattar med memoarboka Jeg lever ikke lenger selv, der ho skriv om avtrykket etter ein kristen-karismatisk oppvekst på Jæren. Same høst kom det kritikarroste albumet Y believe, som og byggjer på erfaringane frå barndommen. 

Hovda fortel om si troskrise gjennom føredrag, lesing og musikk. 

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  

 

kapittel20
finnøy
hovda
flamme
onsdag