Ytringsfrihetskommisjonen: Hvordan redde den digitale ytringsfriheten?

Arrangementsinformasjon

Oppdatering onsdag 16. september kl. 14.15:

Einar Øverenget  må dessverre melde avbud til paneldebatten på grunn av sykdom. Ordstyrer Jan Zahl vil sørge for å løfte fram Øverenget sine perspektiver.

I februar presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja den nye Ytringsfrihetskommisjonen. Kommisjonen fikk umiddelbart kritikk for manglende teknologisk kompetanse. Hvordan skal Ytringsfrihetskommisjonen gi oss gode svar på de teknologiske utfordringene som ligger til grunn for den digitale ytringskulturen i dag? Og hvordan forholder vi oss til selve ytringsfrihetsbegrepet i en tid der den gjennomdigitaliserte offentligheten i stadig større grad styres av de store tech-selskapenes algoritmer? 

Velkommen til en viktig diskusjon om ytringsfrihet, teknologi og det vanskelige forholdet mellom det sosiale og det offentlige i den digitale ytringskulturens tid. Med Kjersti Løken Stavrum, leder i Ytringsfrihetskommisjonen., Einar Øverenget, filosof og forfatter og Petter Bae Brandtzæg, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved Sintef Digital. Programleder er Jan Zahl, journalist i Stavanger Aftenblad.

Arrangementet streames. Mer informasjon om det finner du her.

Arrangeres i samarbeid med KÅKÅ Kverulantkatedralen.

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påregnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  


 

kapittel20
kåkå
onsdag
påfyll
zahl
øverenget
stavrum
brandtzæg
a-fordel
rabatt