Døden er ingen privatsak

Arrangementsinformasjon

27. mars 2020 er det 40 år sia Alexander L. Kielland-plattformen velta i Nordsjøen. Dette er den verste ulukka på norsk sokkel Nordsjøen etter 2. verdskrig. Mange familiar opplevde å miste ektefelle, foreldre, slekt og venner i ulukka.

I samarbeid med Hå gamle prestegård inviterer me til ein temakveld om korleis ungdommar opplevar det når ulukka rammer. 

ROLF OG JEG
Opplesing ved Maria Aano Reme
Maria Aano Reme var ikkje fødd då Alexander L. Kielland-plattforma velta. Om bord var onkelen henner Rolf. Han omkom i ulukka. Sjølv om Maria aldri traff onkelen så har han likevel alltid vore levande til stades i livet hennar. Ho har skrive artikkelen Rolf og jeg i boka Råolje. Alexander L. Kielland ulykken. Ringene i vannet. Denne kvelden les ho frå artikkelen. 

PUSLINGER
Bokbad med forfattar Atle Berge i samtale med Else Tungland.
Atle Berge er forfattar av boka Puslingar som kom ut på Samlaget forlag i 2019. Om boka: Året er 1980. I Nordsjøen har bustad- plattforma Alexander L. Kielland kantra, og heime i Nordhordland sit familien til oljearbeidaren Jonny og ventar på at telefonen skal ringje. Vi følgjer tenåringsjenta Marita vidare i livet, gjennom forelsking og opprør og i draumen om å bli oljeingeniør. Med seg har ho eit brennande ønske om å finne svar på kva som gjorde at Kielland velta.

HVORDAN SNAKKE OM NASJONALE KATASTROFER?
Foredrag med Tor Einar Fagerland
Alexander Kielland-ulykken 27. mars 1980 og Terrorangrepene 22. juli 2011. Kva skjer når krisa rammar i miljøet rundt oss? Korleis skal vi som samfunn og som ansvarlege samfunnsborgarar forhalda oss til nasjonale katastrofar? 
Fagerland er førsteamanuensis i historie ved NTNU og har, saman med arkitekt Atle Aas, hatt ansvar for etableringa av 22. juli-senteret i regjeringskvartalet i Oslo. Han har og bistått AUF og den nasjonale støttegruppa for 22. juli i arbeidet på Utøya. 

Utstillingane er opne før foredraga frå kl. 18, og billett inkluderer gratis inngang til utstillingane.

Ordinær billett: Kr 250 (inkl. kveldsmat). Med festivalpass: Kr 50 (til kveldsmat). 

Støtta av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Rogaland Fylkeskommune og Kielland-nettverket.

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Kapittel følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  

hågamleprestegård
fredag
berge
reme
samlaget
fagerland
kapittel20
kommunen
22juli