Vinylens verden

Arrangementsinformasjon

Musikk er den uttrykksformen som setter dypest avtrykk i hjernen. Og musikalsk notasjon er et avtrykk av en musikalsk idé. Grammofonplaten var opprinnelig et avtrykk av en musikalsk fremføring, men etter at spolebåndopptakeren ble tatt i bruk ble det mulig å redigere opptaket av en fremføring. Redigeringsmulighetene ble utvidet med digitaliseringen på 1980-tallet, men fortsatt er vinyltrykk en egen kunst.

T-Time Vinyl Plant er et nytt vinyltrykkeri som åpnet på Tou i vår. Den anerkjente trommeslageren Børge Fjordheim var en av initiativtakerne, og vi har invitert ham og daglig leder Sigve Håland til en samtale om sine erfaringer med vinyltrykk som avtrykk. Samtalen ledes av Per Dahl, professor ved fakultet for utøvende kunstfag på UiS.

Arrangementet skjer i lytterommet på T-Time. Arrangeres i samarbeid med Norsk lydinstitutt, UiS og T-Time.  

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  

kapittel20
lørdag
norsklydinstitutt
tou
fjordheim
håland
dahl
t-time
uis
kapittelmusikk