Bibliotekseminar 2020: Et paradis av bøker

Arrangementsinformasjon

På grunn av koronasituasjonen har programkomiteen besluttet å gjøre noen endringer med programmet for bibliotekseminaret i Stavanger 16. september. 


Billettkjøpere har blitt kontaktet og får sine billetter refundert.

Det vil i denne nye programposten være mulig å hente ut en gratisbillett pr.person.

 

Program - Bibliotekseminaret i Stavanger 2020

«Et paradis av bøker» - dybdelesing og litterære opplevelser i skolen

 

Onsdag 16.09.2020, klokken 12:00 - 14:30

Sted: Sølvberget, Møteplassen

 

Velkommen

 

12:00 - 12:45

"Skolebiblioteket er et paradis av bøker. Alle i min klasse blir kjempeglade når vi skal dit". Styrking av skolebibliotekene i Oslo

Cathrine Bergan

Pause

 

 

12:50 - 13:35

Barnebokbad, en metodikk for å jobbe med dybdelesing og litterære opplevelser i skolen

Vilde Kamfjord

Pause

 

 

 

13:45 - 14:30

Ungdom og lesing

Margrethe Sønneland

 

Arrangør: NBF Rogaland, i samarbeid med Sølvberget og Rogaland fylkesbibliotek


Seminaret strømmes på Sølvberget youtubekanal

Det blir mulig å sende spørsmål eller kommentarer via direktechat. Spørsmålene videreformidles til panel eller foredragsholder når det åpnes for spørsmål fra salen.

 

Cathrine Bergan er fagansvarlig for skolebibliotekutvikling i utdanningsetaten i Oslo kommune og jobber med å utvikle en ny utviklingsplan for skolebibliotekene. Hun er lektor med mastergrad i lesing og skriving, har lang erfaring som skolebibliotekar og er nestleder i skolebibliotekarforeningen.

Vilde Kamfjord er kulturformidler og forfatter, og har utviklet metoden bak barnebokad sammen med filosofen Pål Brekke Indregard. Hun har jobbet som produsent for DKS i mange år, med hovedvekt på litteratur og fokus på elevenes utbytte av kunstopplevelsen, sitter i styret i UKM Norge og utgav i 2019 barneboken På omveien hjem.

Margrethe Sønneland er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Lesesenteret i Stavanger, og disputerte høsten 2019 med avhandlingen Teksten som problem - En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen, der hun ser på elevers møter med vanskelig tilgjengelig tekster av Kafka, Raymond Carver og Roy Jacobsen og hva slags engasjement denne litteraturen skaper.

bibliotekseminar
norskbibliotekforening
møteplassen
kapittel20
onsdag
kamfjord
bergan
sønneland