Åpningsforedrag: Gjennom kjøttet - disseksjonen og kroppens kulturhistorie

INFORMACJE O IMPREZIE

I 2019 er det 10 år siden Espen Stueland ga ut storverket Gjennom kjøttet. Disseksjonen og kroppens kulturhistorie.

Stueland holder årets åpningsforedrag, der han ser på den døde kroppen som gjenstand for vitebegjær, tabubelegging og ikke minst kunstnerisk inspirasjon.

Er den døde kroppen fritt vilt? Har den døde kroppen rettigheter? Stueland undersøker synet på kropp og identitet gjennom tidene, og ser på grensene for hva vi kan utsette kroppen for. Og ikke minst relasjonen mellom medisin, forskning, religion, moral og anstendighet.

onsdag
kapittel19
åpningsforedrag
espen stueland
a-fordel
aftenbladkort
oktober
nffo
mann
halonenchristiansen