AVLYST: Bokmerke: Skoleape

INFORMACJE O IMPREZIE

Ella skal begynne på skolen og første skoledag vil hun være finere enn finest! Mamma-Lisa har lagt fram klær, men hvilke apestreker finner Ella på når alle voksne forsover seg? Med forfatter Liv Gulbrandsen.

kapittel20
bokmerke
barn
skoleklasser
gulbrandsen