Baksnakk med De Naive

INFORMACJE O IMPREZIE

 Under Kuppelkupp på Stavanger kunstmuseum torsdag 17. september viser kunstnergruppen De Naive performanceverket Island Express. Arrangementet er en del av Kapittelfestivalen, og framføres i Mosvannparken utenfor museet. I forlengelse av visningen inviterer Kapittel, Stavanger kunstmuseum og Tou til Baksnakk med De Naive og Karoline Bakken Lund.

De Naive består av dansekunstnerne Harald Beharie, Julie Moviken og Charlott Utzig. Deres praksis beveger seg i et sjangeroverskridende landskap som utfordrer etablerte plattformer og strukturer for hvordan å skape og oppleve kunst. De Naive er også et demokratisk og sosialt prosjekt som ønsker å gjøre dans og performance tilgjengelig for allmennheten gjennom feltarbeid og aktiv bruk av offentlig rom som performative landskap.

I Island Express har de invitert med seg den transdisiplinære kunstneren Karoline Bakken Lund. Hun forsker på funnede objekter, tekstil, håndverk og det performative materialets iboende kvaliteter og relasjon til rom, omgivelser, kropp og situasjon. Sammen skaper de et hybrid, skulpturelt og performativt verk – Island Express.

BAKSNAKK er et scenekunstfaglig program på Tou som tar sikte på å artikulere og utvikle språk rundt praksiser i scenekunstfeltet og kontekstualisere arbeidene som presenteres. Programmet rommer kunstner- og fagsamtaler, foredrag, seminarer og dialogmøter. Fagprogrammet er spesifikt scenekunstfaglig, men likevel relevant og tilgjengelig for andre kunstnere og kunstinteresserte.

Arrangementet er gratis, men alle deltagere må hente ut fribillett i forkant via Tou her: https://bit.ly/2XTwGjI.

kapittel20
tau
fredag
stavangerkunstmuseum
denaive
lund
beharie
moviken
utzig
dans
performance