Forbidden voices in the time of crisis

INFORMACJE O IMPREZIE

Hvordan er det å være på flukt eller i eksil når verden rammes av en pandemi? Får man tilbud om helsehjelp hvis man er på flukt eller har gått i dekning? I vår inviterte Kapittel og Friby Stavanger 11 forfulgte forfattere til å rapportere fra sin hverdag i en digital dagbok. Prosjektet har fått navnet Forbidden Voices in the Time of Crisis, og ble gjennomført med støtte fra Fritt Ord. Møt poet og filmskaper Benyamin Farnam (Iran/Oslo), som er bidragsyter i prosjektet. Han blir intervjuet av journalist Jan Zahl, som i fjor ga ut boka Forbodne stemmer. Samtalen skjer på engelsk. Tolk: Mohammad M. Izadi.

What is it like to be on the run from war and persecution, or to live in exile, when the world is hit by a pandemic? Stavanger City of Refuge and the Kapittel festival have initiated a digital diary with 11 writers who report from their everyday life during the time of the corona crisis. The invited contributors are writers and artists in ICORN residency. Meet the contributors Benyamin Farnam (Iran/Oslo), Omid Shams (Iran/Århus/London) and Ashraf Bagheri (Iran/Uppsala) in conversation with Jan Zahl, author of the book Forbidden Voices. The conversation will be held in English. Interpreter: Mohammad M. Izadi

Fribyforfatterne Omid Shams (Iran/Århus/London) og Ashraf Bagheri (Iran/Uppsala) er dessverre avlyst pga reiserestriksjoner knyttet til COVID-19.

Omid Shams (Iran/Århus/London) and Ashraf Bagheri (Iran/Uppsala) is unfortunately cancelled due to travel restrictions during COVID-19. 

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  

 

 

salongen
fredag
zahl
farnam
pelikanen
a-fordel
rabatt
kapittel20
english
izadi