Frokostforedrag: Kvinner og korona

INFORMACJE O IMPREZIE

Kan koronakrisen også bli en likestillingskrise? Ifølge FNs arbeidslivsorganisasjon ILO vil de store økonomiske tapene etter pandemien ramme ekstra hardt i lavtlønnede sektorer med deltidsstillinger, og disse er fortsatt kvinnedominerte. Og som følge av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er det fortsatt flest kvinner i de omsorgsyrkene som møter og pleier gamle og syke.

Marta Breen er forfatter og journalist, og står bak en rekke bøker om likestilling. Vi har invitert Breen til å dele sine tanker om hvorfor og hvordan pandemien rammer menn og kvinner ulikt. 

Frokost og kaffe kan kjøpes fra Renaa Xpress fra kl. 08.00 (50 kr), foredraget begynner kl. 08.30. 

Arrangementet streames. Mer informasjon om det finner du her.

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  


kapittel20
torsdag
møteplassen
breen
cappelendamm