AVLYST: Operasjon Sjølvdisiplin – vegen til lukke?

INFORMACJE O IMPREZIE

Endring pr. 17. september:

Agnes Ravatn har dessverre blitt syk. Arrangementet er derfor avlyst.  Vi jobber med å finne en ny dato for dette arrangementet på et senere tidspunkt. 

Mangel på sjølvdisiplin er eit problem mange merkar på kropp og sinn. Men kvifor skal vi trakta etter betre sjølvdisiplin? Og kva er det som skjer i hjernen når vi utset og utset – oftast mot betre vitende?

Agnes Ravatn gjorde i 2014 stor suksess med boka Operasjon Sjølvdisiplin – ein til dels vitskapleg fundert og praktisk guide til korleis du kan gjenvinne viljestyrke og sjølvkontroll. Ei bok til å vri seg av for alle kroniske prokrastinørar. Korleis står det til med etterlevinga av eigne råd no, seks år seinare? Har ho greidd å omprogrammere hjernen?

Møt Ravatn i samtale med Odd Magne Bakke, dekan ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora på UiS. Bakke har mellom anna undervist om lykken gjennom tidene og kva folk til ulike tider har tenkt om kva eit godt liv kan vere. 

 Arrangementet er eit samarbeid med Forskingsdagane, der årets tema er Hjernen.

Arrangementet er gratis, og billetter kan bestilles via UiS her

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Kapittel følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme. 

kapittel20
universitetsbiblioteket
torsdag
samlaget
ravatn
bakke
uis
forskningsdagene