Bibliotekseminar 2020 - Kan en bok redde liv?

Evenemangsinformation

Bibliotekseminaret i Stavanger 2020

Avtrykk – kan en bok redde liv?

 

 Tidspunkt

Tittel

 Navn

09:00-10:00

Shared reading og livsendrende leseopplevelser

Thor Magnus Tangerås

10:15 - 10:45

Demo av shared reading


10:45 - 11:15

Litterære pusterom - Shared reading Møre og Romsdal/Trøndelag

Åshild Widerøe
Kari Hortmann


Årets bibliotekvenn


11:15 - 12:00

Lunch

Lunch

12:00 - 12:40

"Skolebiblioteket er et paradis av bøker. Alle i min klasse blir kjempeglade når vi skal dit" - Styrking av skolebibliotekene i Oslo

Cathrine Bergan

12:40 - 13:20

Barnebokbad, en metodikk for å jobbe med dybdelesing og litterære opplevelser i skolen

Vilde Kamfjord

13:30 - 14:00

Ungdom og lesing

Margrethe Sønneland

14:15 - 15:00

Presentasjoner

Digital litteraturformidling for barn og unge i Rogaland (presentasjon av prosjekter)

Arrangør: NBF Rogaland, i samarbeid med Sølvberget og Rogaland fylkesbibliotek

Seminaret strømmes på Sølvbergets Youtubekanal

Det blir mulig å sende spørsmål eller kommentarer via direktechat. Spørsmålene videreformidles til panel eller foredragsholder når det åpnes for spørsmål fra salen.


Thor Magnus Tangerås er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Han har tatt en doktorgrad om hvordan lesing av skjønnlitteratur kan forandre liv, forsker på livsendrende leseopplevelser, biblioterapi og litteraturformidling i praksis. Han er med i et skandinavisk forskningsprosjekt om Shared Reading, og er en etterspurt kursholder.

Kari Hortman og Åshild Widerøe jobber sammen om det 3-årige prosjektet Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Trøndelag (prosjekteier) og Møre og Romsdal, og er støttet med 3 millioner fra Sparebankstiftelsen SMN. Planen er å utdanne leseledere som kan lede litterære pusterom på bibliotek, institusjoner og andre steder i de to fylkene.

Cathrine Bergan er fagansvarlig for skolebibliotekutvikling i utdanningsetaten i Oslo kommune og jobber med å utvikle en ny utviklingsplan for skolebibliotekene. Hun er lektor med mastergrad i lesing og skriving, har lang erfaring som skolebibliotekar og er nestleder i skolebibliotekarforeningen.

Vilde Kamfjord er kulturformidler og forfatter, og har utviklet metoden bak barnebokad sammen med filosofen Pål Brekke Indregard. Hun har jobbet som produsent for DKS i mange år, med hovedvekt på litteratur og fokus på elevenes utbytte av kunstopplevelsen, sitter i styret i UKM Norge og utgav i 2019 barneboken På omveien hjem.

Margrethe Sønneland er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Lesesenteret i Stavanger, og disputerte høsten 2019 med avhandlingen Teksten som problem - En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen, der hun ser på elevers møter med vanskelig tilgjengelig tekster av Kafka, Raymond Carver og Roy Jacobsen og hva slags engasjement denne litteraturen skaper.


Pris: kr 550,- inkludert lunsj. Personlige medlemmer i NBF: kr 440,-litteatur
avtrykk
bibliotekseminar
kapittel20